Pakter med Lucifer & demoner


 

 

 

 


 

Demonen Lucifer finns beskriven i Grimorium Verum och detta är hans sigill.

 

Lucifer är Mörkrets Prins, Kejsaren av det Infernaliska Riket och en demon av en väldigt hög status. Demonen Lucifer är beskriven i Grimorium Verum och ett flertal andra gamla Ockulta böcker.

I Grimorium Verum finns även en varning om pakter med demoner, eftersom pakter med demoner är mycket strikta avtal om utbyte av tjänster mot en viss betalning.

 

 


 

En varning om pakter

 

“Demonerna kommer så fort du kallar på dem och är villiga att utföra tjänster åt dig. Men dessa varelser ger dig ingeting gratis.

Demoner utför inte tjänster gratis. De vill alltid ha betalning. Dessutom, tjänar demonerna bara sina nära vänner.

Det finns två typer av pakter: den tysta (en tyst pakt) och den uppenbara (formulerade pakt). Det finns olika typer av demoner: vissa är bra och vissa är dåliga.

När du gör en pakt och måste ge något åt ​​demonen (något som tillhör dig) måste du vara försiktig”.

Källa: Grimorium Verum

 

 


 

En pakt är ett kontrakt

 

Demonerna Lucifer och Clauneck är beskrivna i Grimorium Verum och dessa är deras sigill.

 

Jag vill förklara hur man gör en pakt med en demon. Vad är en pakt? Det är en affärsöverenskommelse och ett ömsesidigt avtal som gynnar både dig och den demonen du väljer att ingå pakt med.

För det första, är det viktigt att bli vänn med demonen för att veta vad som ska förväntas. Du kan göra detta genom att erbjuda regelbundna gåvor till demonen och genom att göra magi tillsammans.

Efter ett flertal ritualer inför min pakt, ställde demonerna egna villkor (på ett undermedvetet sätt) och jag har ett speciellt kontrakt med dem.

Jag var villig att betala dyrt för deras hjälp och ångrar inte ett dugg att jag ingick pakten. Demonerna rekonstruerade mitt liv och jag är väldigt lycklig.

Jag kallar på två och även på tre demoner på en gång för att göra en pakt med dem:

Lucifer och Lucifuge Rofocale (Tarchimache) eller

Lucifer och Mephistophilis eller

på alla tre vid ett och samma tillfälle

 

Detta är sigillet av Ärkedemonen Lucifuge Rofocale som härskar över Satariel demoner.

 

Jag vill helt enkelt att min huvudsakliga beskyddare, Lucifer, har koll på min pakt med den andra demonen (andra demonerna).

Jag rekommenderar att man gör korta pakter med realistiska mål, bra planering och realistiska förväntningar (med en varaktighet av 3-5 år).

Det finns ingen mening att ingå pakter med orealistiska och oklara mål, och med den förväntade varaktigheten på 20 år. Sådana pakter ger inte snabbt de förväntade resultaten.

 

 


 

Betalningen

för demonernas tjänster

 

Lucifer är en mycket mäktig demon. De flesta demonerna har egen agenda samt de vill ha vår uppmärksamhet, hängivenhet och beröm, och också någon form av offer.

Många av mina pakter och magiska ritualer med demonerna Bune, Lucifuge Rofocale och Lucifer gav goda resultat, eftersom jag offrade brända pengar.

Jag brände små pengar som betalning för deras tjänster (20 kronor per ritual). Askan placerades på demonernas sigill som betalning för deras hjälp.

Innan du ingår en pakt kan du fråga din valda demon om betalningen (om brända pengar är vad de vill ha som betalning). I vanliga fall räcker inte brända pengar.

Jag har ett speciellt kontrakt och betalar dyrt för demonernas tjänster, men jag kan inte gå in i detalj.

Sälj inte din själ till Lucifer. Det här är en gammaldags idé och också en farlig sak att göra, eftersom du kan förlora ditt liv.

Jag hade redan beskrivit Lucifer som en kraft. Denna kraft kan skörda ditt liv ifall du inte är försiktigt och väljer att sälja din själ som betalningen for Lucifers tjänster.

Mina kunder ger demonerna mat, alkohol och tobak under varje fullmåne. Detta är deras sätt att betala för hjälp från Lucifer och hans demoner.

 

 


 

En pakt med Lucifer,

Lucifuge Rofocale

& Mephistophilis

 

Paktens varaktighet: 5 år

 

 

Detta är en pakt ritual med demonerna Lucifer, Lucifuge Rofocale och Mephistophilis.
Detta är en pakt ritual med demonerna Lucifer, Lucifuge Rofocale och Mephistophilis.

 

Du kommer bes att skriva ett kort brev till alla tre demoner. Brevet ska vara cirka 5 eller 10 meningar lång. I brevet kan du be demonerna om specifik hjälp:

för att tjäna mer pengar

för att expandera på ditt företagandet

för att aktivt marknadsföra dina tjänster

Jag skapar en Voodoo docka som kommer att representera dig. Under ritualen kommer jag kalla på Lucifer, Lucifuge Rofocale och Mephistophilis.

Ditt brev kommer läsas upp för demonerna och en pakt kommer att avtalas. Jag kommer förklara för demonerna att du behöver hjälp och är redo att ge de mat, alkohol och tobak varje fullmåne (under 5 år).

Denna pakt är bra för dig om du är i början av din nya kariär eller jobb. Till exempel, om du driver eget och har kunder då och då, kommer demonerna vägleda och hjälpa dig.

Efter ett tag kommer du uppleva ett massivt och kontinuerligt inflöde av kunder och pengar. Men du måste jobba över din normala kapacitet varje dag.

Jag bjuder dig att titta på videon om pakter. I videon förklarar jag i mer detalj om pakter med demoner och hur de görs.

 

 

 

 

Låt oss nu prata om dessa tre demoner, Lucifer, Lucifuge Rofocale och Mephistophilis, och deras unika förmågor att hjälpa människor bli rika.

 

 


 

Pitchblackcraft sitemap 网站地图

Pitchblackcraft Seitenverzeichnis

 

 


 

Lucifer:

inre styrka & pengar

 

Demonen Lucifer finns beskriven i Grimorium Verum och detta är hans sigill.

 

”När det gäller demoner, finns det de som är överlägsna och de som är underordnade. De överordnade demonerna är: Lucifer, Beelzebuth och Astaroth.

Lucifer dyker upp i form och figur av en snygg pojke. När han är arg verkar han röd. Det finns inget monströst med honom.”

Källa: Grimorium Verum

 

 

Det finns inte mycket information om Lucifer i Grimorium Verum. Men det är klart att Lucifer är Djävulen. Jag kallar  på Lucifer under varje ritual.

Han är den bästa demonen för att stärka det inre jaget. Lucifer ger bra självkänsla till utövaren. Denna demon förvandlar utövaren av magi till en arbetsnarkoman, hjälper till att manifestera och spara upp pengarna.

Du kan ingå kärleksavtal (pakter) med Lucifer om du tror att kärleksförhållanden är ett slöseri med tid. Lucifer kommer skydda din tid och hjälper dig att fokusera på ditt arbete.

Lucifer ger enorma krafter till varje ritual (som ett tillskott till hans demonernas krafter i fall magi är realistisk). Ritualer brukar ge snabba resultat när Lucifer är inblandad.

 

 


 

Lucifuge Rofocale:

självkärlek och pengar

 

Detta är sigillet av Ärkedemonen Lucifuge Rofocale som härskar över Satariel demoner.

 

Lucifuge Rofocale är en Ärkedemon av väldigt hög rang, men han är under Lucifer. Lucifuge Rofocale brukade ge mig konstiga intryck i visioner (under ritualen).

Rösten hade en mycket låg volym (det kändes som en röst i en hallucination): “Hur mycket pengar vill du ha?”

Jag tänkte: “Massor! Jag ska inte skämmas för mig själv som en väldigt rik kvinna. ”

Den tysta rösten bekräftade: “Det är möjligt!”

Lucifuge lär att värdera dina kunskaper, färdigheter och dig självklart. Han lär att tiden är lika med pengar.

Efter att ha gjort magi med Lucifuge Rofocale började jag vägra mina tjänster till vissa kunder och jag skapade också ett mycket fint filter för män, kollegor och arbetsbelastningar.

Med hjälp av Lucifuge Rofocale lärde jag mig att ignorera och frysa ut obehagliga och skamlösa kollegor. Jag lärde mig att säga: “Mitt sätt, eller inget sätt alls!”

Och det är sant att Lucifuge Rofocale inspirerar att ha en enorm aptit efter pengar, eftersom pengar gör livet trygg och bekväm.

Från Lucifuge Rofocale lär man sig att stapla upp pengarna och fördela dem mellan flera “akuta money airbags”. Det här är demonen av självrespekt, självkärlek och pengar.

 

 


 

Mephistophilis:

intuition & marknadsföring

 

Demonen Mephistophilis är beskriven i boken Svarta Korpen, och detta är hans sigill.

 

Efter ritualer med Mephistophilis började jag förstå att drömmar faktiskt går i uppfyllelse, men det är viktigt att veta vad vi vill ha i livet.

Mephistophilis lär ut strategi och planering. Denna demon skickade mig till speciella platser för att undersöka vad jag bör göra.

Han undervisar om marknadsföring och om kopplingen mellan symboler och den mänskliga hjärnan. Mephistophilis ger väldigt kloka råd, och självklart, på en undermedveten nivå.

 

 


 

Pakt med Lucifer,

Lucifuge Rofocale

& Mephistophilis:

priset

 

Detta är en pakt med Lucifer, Lucifuge Rofocale och Mephistophilis. Pakten görs för att nå framgång i livet, popularitet och en ökad inkomst.

Pakten är giltig 5 år. Pris: 4800 SEK.

 

 


 

En pakt med Lucifer

& demonen Belial

 

Paktens varaktighet: 5 år

 

 

Detta är en pakt med demonerna Lucifer och Belial. Dessa är nog de mäktigaste demonerna inom det Infernaliska Riket.
Detta är en pakt med demonerna Lucifer och Belial. Dessa är nog de mäktigaste demonerna inom det Infernaliska Riket.

 

 

Belial:

framgång och pengar

 

Demonen Belial är beskriven i Goetia och detta är hans sigill.

 

 

 

Demonen Belial: Goetia

 

Belial distribuerar höga titlar och status, och han ger också goda demoniska tjänare. Denna demon ger dig välviljan av dina vänner och fiender.

Källa: Goetia

Demonen Belial:

Pseudomonarchia Daemonum

 

Det sägs att demonen Belial skapades snart efter Lucifer. Belial blev först nedslängt till Jorden och han var av den värdigaste sorten.

Belial är begränsad av Guds namn, och när han ges offer och gåvor, talar han sanningen. Men han kommer att lura och berätta lögner om han inte är begränsad av gudomlig kraft.

Belial uppenbarar sig i form av en vacker ängel som sitter i en flammande vagn. Om han bes, distribuerar han höga titlar och ger status, och ger förmåner och välvilja av vänner och fiender.

På förfrågan ger Belial väldigt bra demoniska tjänare. Belial styr 80 legioner av demoner.

Källa: Johann Weyer, Pseudomonarchia Daemonum

 

 


 

Pakten med Lucifer

& Belial

 

Pakten med Lucifer och Belial är ett affärsavtal mellan demonerna och dig och paktens varaktighet är 5 år.

Du kommer bes att skriva ett kort brev till Lucifer och Belial. Brevet ska vara cirka 5 eller 10 meningar lång. I brevet kan du be demonerna om specifik hjälp:

för att tjäna mycket mer pengar än du gör idag

för att raskt expandera på ditt företagandet

för att få löneförhöjningar, utbildningar och mer ansvar på jobbet

för att bli den bästa inom ditt yrke eller på ditt jobb

Jag skapar en Voodoo docka som kommer att representera dig. Under ritualen kommer jag kalla på Lucifer och demonen Belial.

Ditt brev kommer läsas upp för demonerna och en pakt kommer att avtalas. Jag kommer förklara för demonerna att du behöver hjälp och är redo att ge de mat, alkohol och tobak varje fullmåne (under 5 år).

Denna pakt är bra för dig om du är redan någorlunda etablerad inom ditt yrke. Till exempel, om du driver eget och har regelbundna kunder , kommer demonerna rikta även media åt ditt håll.

Det var så i mitt fall. Jag var deltagare i Outsiders år 2015. Efter deltagandet i Outsiders ville flera studenter och journalister filma mig.

Men jag nekade dem en sådan möjlighet. Om jag ska filmas nu, kommer jag göra det mot betalning. Min tid är lika med pengar. Ingenting i denna värld är gratis.

Lucifer och Belial ordnade många upprepade visningar av filmen om mig på TV. Varje gång efter dessa visningar fick jag ett massivt inflöde av svenska kunder.

Jag var tacksam till demonerna även om jag har en mycket stor kundkrets och ett regelbundet massivt inflöde av kunder från hela världen.

Efter ett tag kommer du uppleva ett massivt och kontinuerligt inflöde av kunder och pengar. Men du måste fortsätta maknadsföra dig över din normala kapacitet varje dag.

 

 


 

En pakt med Lucifer

& demonen Belial:

priset

 

En pakt med Lucifer och Belial. Denna pakt hjälper dig att nå en högre position på ditt jobb, få mer arbetsuppgifter och mer ansvarsområden, nå framgång och tjäna betydligt mer pengar. Pakten är giltig 5 år. Denna pakt kostar 5500 SEK.

 

 


 

Mina konsultationer

 

I dagens läge gör jag magi på beställning åt mina kunder. Känn dig fri att utforska mina sidor. Mina konsultationer via e-post kostar 450 svenska kronor.

När du har betalat avgiften kommer du och jag diskutera din situation. Läs mer om vad en konsultation med mig innebär här.

När jag har fått vetskap om din situation och om du vill då boka en ritual (magi), kan vi göra det.

Avgiften på 450 svenska kronor för konsultationen kan betalas in via Swish, banköverföring eller via PayPal.

Observera att du måste vara minst 24 år och kunna göra godkända betalningar (med ditt eget kort eller från ditt eget bankkonto).

 

 


 

Kontakt

 

Så här kan du nå mig:

e-post: Lucifera666@protonmail.com

 


 

Min blogg

Här är min blogg.

Här är mina engelska sidor: Pitchblackcraft