Månens första pentakel från Clavicula Salomonis: förklaringar


 

 

 

 

 

 

 


 

Detta är det första pentakel av Måne från Clavicula Salomonis.
Månens första pentakel från Clavicula Salomonis kan användas i trollformler för att lösa up hinder.

 

 

Månens första pentakel från Clavicula Salomonis sägs låsa upp stängda dörrar. Det är viktigt att förstå innebörden av detta pentakel om du vill att det ska fungera för dig.

Demonen Surgat från Grimorium Verum är också mycket duktig och hjälpsam. Denna demon löser up hinder och han kan bli ombedd att delta i magi för att vinna i domstol.

Månens första pentakel ser ut som en dörr med flera horisontella stänger som passar i ihåliga horisontella stänger i väggen. Anledningen till att det klassificeras som ett pentakel av Månen är detta: änglarna knutna till detta pentakel tillhör astralplanet (Yesod).

Livets träd (en karta över den andliga världen) innehåller en sfär som heter Yesod, vilket är den sfär som styrs av Månens planetariska energier.

 

 

Detta är Livets träd.
Detta är livets träd med tio världar. Änglarna knutna till det första pentaklet av Månen kommer från Yesod.

 

 

 I min magi med änglarna av Yesod använder jag motsvarigheterna av Yesod:

Styrande planet: Månen

Dag: måndag

Astrologisk timme: Månen

Sigill av papper: lila

Stearinljus: silver eller lila

Sigill av metall: silver

Antal (nummer i magi): 9

Halvädelsten: bergskristall

Den bästa dagen för att utföra magi med änglarna av Yesod är måndag. För de bästa möjliga resultat, kan du välja den astrologiska timmen av Månen.

 

 

 

Detta är Livets träd.
Tänk på livets träd som om det var ett verkligt träd. Sefirot är frukt. Den lila sfären, Yesod, (plommonet på detta träd) är det astrala planet.

 

 

Den centrala delen av detta pentakel innehåller Guds namn på hebreiska, יהוה, som låter som “Yod Heh Vah Heh” om man talar hebreiska, och även namnen av fyra änglar: Schioel, Vaol, Yashiel och Vehiel.

Resten är delvis några andra namn av Gud och en vers på hebreiska: “Han har brutit mässingsportarna och slagit sönder järnstänger.”

Månens första pentakel kan fästas på dockan av den person som blockerar vägen medvetet. Eller så kan du använda det här pentaklet för att lösa upp en svår livssituation.

Dockan hängs sedan upp och ner (den är bunden tätt med tråd, rullad i lim och i jord från kyrkogården, tillsammans med de bifogade pentaklerna) tills personen är villig att kompromissa, eller är borta för alltid från din väg.

 

 

 


 

Sigillen av änglarna

 

 

Ängeln Schioel

 

Hebreiska namnet är: שיואל

Läs från höger till vänster:

shin

yod

vau

aleph

lahmed

Jag använde Rose Cross Lamen av Golden Dawn för att rita Shioels sigill och här är det:

 

 

Detta är sigillet av ängeln Shioel från Clavicula Salomonis.

 

 

 

 

Ängeln Vaol

 

 

Hebreiska namnet är: ואול

Läs från höger till vänster:

vau

aleph

vau

lahmed

 

 

Detta är sigillet av ängeln Vaol från Clavicula Salomonis.

 

 

 

 

Ängeln Yashiel

 

Hebreiska namnet är: יאשיאל

Läs från höger till vänster:

yod

aleph

shin

yod

aleph

lahmed

 

 

Detta är sigillet av ängeln Yashiel från Clavicula Salomonis.

 

 

 

Ängeln Vehiel

 

 

Hebreiska namnet är: והיאל

Läs från höger till vänster:

vau

heh

yod

aleph

lahmed

 

 

Detta är sigillet av ängeln Vehiel från Clavicula Salomonis.

 

 

 


 

De 5em skivorna

av månens första pentakel

 

 

Detta är Månens första pentakel. Den kan delas in i 5 skivor för användning i trollformler med dockor och andra stavföremål.

 

 

Den centrala skivan innehåller ritningen av dörren med Guds namn (יהוה). Jag har utelämnat andra Guds namn på grund av utrymmesbegränsning, men pentaklet fungerar ändå (om du kallar på de fyra änglarna).

 

 

Detta är den centrala skivan av det första pentaklet av Månen från Clavicula Salomonis.

 

 

Jag har valt ord som resonerar med mig: “Gud (יהוה), han hade brutit portarna av mässing och smält allt järn”. Naturligtvis borde versen vara i förflutet.

Tvivla aldrig på kraften i sådana pentakler. När du väl har gjort din ritual med sådana pentakler (de 5 skivorna av Månens första pentakel) kommer din väg att vara fri från hinder.

 

 

 


 

Min blogg

Här är min blogg.

Här är mina engelska sidor: Pitchblackcraft