Goetia och Grimorium Verum: 100 + pakter med demoner att göra


 

 

 

 

 

 

 


 

Goetia och Grimorium Verum innehåller många demoniska sigill. Detta är sigillet av Lucifuge Rofocale från Grand Grimoire.

 

 

Goetia och Grimorium Verum finns i flera versioner. Varje version av Grimorium Verum innehåller många ytterligare sigill av demoner.

Jag gillar att göra ritualer med olika versioner av demoniska sigill tills jag hittar mina favorit sigill. Utövandet av häxkonst är beroendeframkallande, men samtidigt mycket inspirerande.

I det här inlägget går vi igenom både Grimorium Verum och Goetia. Systet är att ge dig en överblick. Om du skulle bli intresserad av en specifik demon, kan du köpa relevanta böcker och läsa om demonen.

 

 

 

 

 

Det här är sigillet av demonen Lucifer från Grimorium Verum.

 

 

 


 

De tre överlägsna

demonerna i helvetet

 

 

Namnen på de tre överlägsna demonerna är:

1. Lucifer, kejsaren

 

 

Dessa är sigillen av Lucifer och Clauneck från Grimorium Verum.

 

 

 

2. Beelzebuth, prinsen

 

 

Det här är sigillet av demonen Beelzebuth från Grimorium Verum.

 

 

 

 

 

Det här är sigillet av demonen Beelzebuth från Grimorium Verum.

 

 

3. Astaroth, storhertigen

 

 

Det här är sigillet av demonen Astaroth från Grimorium Verum.

 

 

 

 

Det här är sigillet av demonen Astaroth från Goetia.

 

 

Här hittar du mer information om Astaroth.

 

 

 


 

De sex

mellanliggande demonerna

 

 

Dessa tre överlägsna demoner, det vill säga Lucifer, Beelzebuth och Astaroth, styr följande demoner (av något lägre rang):

 

 

Premiärministern Lucifuge Rofocale

 

 

Detta är sigillet av Lucifuge Rofocale från Grand Grimoire.

 

 

Jag fick ytterligare ett  sigill av Lucifuge Rofocale. Jag skapade min egen version av sigillet och känner en djup koppling till Helvetets premiärminister.

Det är min erfarenhet att dessa infernaliska krafter kan presentera goda jobb möjligheter.

 

 

 

Detta är sigillet av Lucifuge Rofocale från Grimorium Verum.

 

 

 

 

Detta är också sigillet av Lucifuge Rofocale (Dukante sigil).

 

 

Titta på sigillet av Lucifuge Rofocale och dra dina egna slutsatser om “vem” denna Lucifuge Rofocale är. Denna demon har horn, en svans och han går på getfötter.

 

 

 


 

Grimorium Verum:

6 mindre demoner

 

 

Clauneck

 

 

Detta är två sigillen av demonen Clauneck från Grimorium Verum.

 

 

Det finns många demoner i helvetet, bland dem Mammon och Clauneck

I den här videon visar jag en penningmagi med demonen Clauneck från Grimorium Verum.

 

 

 

 

 

Satanachia

 

 

Detta är sigillet av demonen Satanachia från Grimorium Verum.

 

 

Satanachia är en stor general. Läs gärna om skönhetsmagi med demonen Satanachia. Jag gillar Satanachia jätte mycket.

 

 

 

 

Agaliarept

 

 

Detta är sigillet av demonen Agalierap från Grimorium Verum.

 

 

 

 

 

 

Detta är sigillet av demonen Agalierap från Grimorium Verum.

 

 

 

Agaliarept är en general (denna demon har två sigill). Denna demon kan avslöja hemligheter av olika slag.

 

 

 

 

Fleruty

 

 

Detta är sigillet av demonen Fleruti från Grimorium Verum.

 

 

Fleruty är en löjtnant (den här demonen har också 2 sigill). Fleruty orsakar instabilt väder med hagel och stormar.

Detta är sigillet av demonen Fleruti från Grimorium Verum.

 

 

 

 

Sagatana

 

 

Detta är sigillet av demonen Sagatana från Grimorium Verum.

 

 

Sagatana eller Sargatanas är en brigadier (demonerna tilldelas titlar). Sagatana avslöjar alla möjliga hemligheter. Han kan också lära dig nekromantiska ritualer och spådom.

Sagatana kan skydda dig från dina fiender och han kan göra dig omöjlig att upptäcka för deras ögon. Du kan läsa mer om demonerna i Grimorium Verum i mitt inlägg: 11 + sigillen från Grimoirium Verum.

 

 

 

 

Nesbiros

 

 

Detta är sigillet av demonen Nesbiros från Grimorium Verum.

 

 

Nesbiros är en marskalk. Nesbiros är demonen av nekromanti och spådom. Denna demon kommer att skydda dig från dina fiender.

 

 

 


 

De 18

underordnade demonerna

 

 

Ovan nämnda 6 mindre demoner av Grimorium Verum (Clauneck, Satanachia, Agaliarept, Fleruty, Sagatana och Nesbiros) har makt över följande 18 underordnade andar:

 

 

Bael

 

Här kan du läsa om demonen Bael

 

Detta är sigillet av demonen Bael från Goetia.

 

 

Agares

 

Här kan du läsa om demonen Agares

 

Detta är sigillet av demonen Agares från Goetia.

 

 

 

 

Marbas

 

Här kan du läsa om demonen Marbas

 

Detta är sigillet av demonen Marbas från Goetia.

 

 

 

Pruslas

 

Pruslas är troligen Purson. Läs inlägget om Purson här.

 

Detta är sigillet av demonen Purson från Goetia.

 

 

Amon

 

Här kan du läsa om demonen Amon

 

Detta är sigillet av demonen Amon från Goetia.

 

 

 

Barbatos

 

Här kan du läsa om demonen Barbatos

 

Detta är sigillet av demonen Barbatos från Goetia.

 

 

 

Buer

 

Här kan du läsa om demonen Buer

 

Detta är sigillet av demonen Buer från Goetia.

 

 

 

Gusion

 

Här kan du läsa om demonen Gusion

 

Detta är sigillet av demonen Gusion från Goetia.

 

 

 

 

Botis

 

Här kan du läsa om demonen Botis

 

Detta är sigillet av demonen Botis från Goetia.

 

 

 

 

Bathin

 

Här kan du läsa om demonen Bathin

 

Demonen Bathin är beskriven i Goetia och detta är hans sigill.

 

 

 

Hursan, Eligor (troligen Eligos) och Loray

 

 

Valefor

 

Här kan du läsa om Valefor

 

Demonen Valefor är beskriven i Goetia och detta är hans sigill.

 

 

 

Farai och Ayperos

 

 

Naberius

 

Här kan du läsa om demonen Naberius

 

Demonen Naberius är beskriven i Goetia och detta är hans sigill.

 

 

Glasya- Labolas

 

Här kan du läsa om Glasya-Labolas

 

Demonen Glasya-Labolas är beskriven i Goetia och detta är hans sigill.

 

 

 


 

Vem som styr vem?

 

 

Lucifuge Rofocale styr Bael, Agares and Marbas.

Satanachia styr Pruslas, Amon and Barbatos.

Agaliarept styr Buer, Gusion and Botis.

Fleruty styr Bathin, Hursan and Eligor.

Sargatanas (Sagatana) styr Loray, Valefor and Farai.

Nesbiros (Nebiros) styr Ayperos, Naberius and Glasia-Labolas.

 

 

 


 

Min blogg

Här är min blogg.

Här är mina engelska sidor: Pitchblackcraft