Nekromantisk och demonisk magi: pakter med soldater och demoner


 

 

 

 

 

 

 


 

Nekromantisk och demonisk magi

 

 

Nekromantisk och demonisk magi är två mycket kompatibla former av magi.

 

 

Nekromantisk magi kan kombineras med demonisk magi på oändliga sätt, beroende på dina behov. Demonen Belial är en mycket kraftfull demon och han kan hjälpa dig med nekromantisk magi.

Men innan vi går vidare i vår utforskning av pakten vill jag presentera Belial. Förresten, Belial är en macho-demon och en kvinna under hans beskydd kommer att bli väldigt modig.

 

 

 


 

Demonen Belial: Goetia

 

 

Demonen Belial är beskriven i Goetia och detta är hans sigill.

 

 

Belial distribuerar höga titlar och status, och han ger också goda demoniska tjänare. Denna demon ger dig välviljan av dina vänner och fiender. Du måste behandla demonen med respekt och ge Belial gåvor.

Om gåvorna inte ges åt Belial, kommer han lura dig och inte hjälpa dig.

Källa: Goetia

 

 

 


 

Nekromantisk och demonisk magi:

pakter med soldater

och demoner

 

 

Nekromantisk magi kan kombineras med demonisk magi. Det finns inga gränser.
Nekromantisk magi kan kombineras med demonisk magi. Det finns inga gränser.

 

 

Det finns flera andar som är kompatibla med Belial: Lucifer, Andromalius, döda soldater och döda bankirer. Du kan ingå en enda pakt med dessa 5 andar i syfte att uppnå ett stort banklån och skydd mot fiender.

Belial och den döda bankiren kan övertyga bankpersonalen att ge dig ett lån, naturligtvis om de flesta kraven är uppfyllda, men banken vägrar fortfarande lånet.

En pakt med Lucifer görs för att förbättra ekonomin, men det finns en varning i Grimorium Verum om pakter med Lucifer. Andromalius skyddar dig från fiender och hindrar deras ansträngningar att skada dina ekonomiska intressen. Den döda soldaten kommer att vara din livvakt och skydda dig.

En sådan pakt garanterar inte att du får ett lån, men det ökar chanserna för framgång. Varför ingår människor sådana pakter? Mina kunder är villiga att ta mycket stora risker för att tjäna pengar (eftersom de är i skuld).

Demonerna erbjuder stöd och om saker och ting går bra kommer en sådan pakt att bidra till att generera pengar.

 

 

 


 

Nekromantisk och demonisk magi:

en varning om pakter

 

 

Det här är sigillen av Lucifer och Clauneck från Grimorium Verum.

 

 

“Demonerna kommer så fort du kallar på dem och är villiga att utföra tjänster åt dig. Men dessa varelser ger dig ingeting gratis.

Demoner utför inte tjänster gratis. De vill alltid ha betalning. Dessutom, tjänar demonerna bara sina nära vänner.

Det finns två typer av pakter: den tysta (en tyst pakt) och den uppenbara (formulerade pakt). Det finns olika typer av demoner: vissa är bra och vissa är dåliga.

När du gör en pakt och måste ge något åt ​​demonen (något som tillhör dig) måste du vara försiktig”.

Källa: Grimorium Verum

 

 

 


 

Demonen Andromalius

 

 

Demonen Andromalius finns beskriven i Goetia och detta är hans sigill.

 

 

 

Den 72dra demon av Goetia är Andromalius. Han är duktig på är att spåra tjuvar och fånga dem, beslagta varorna som stulits, och hämta dem tillbaka till dig.

Andromalius kan upptäcka all ondska och oärliga avsikter hos människor som kommer in i ditt liv. Andromalius är bra på att straffa alla onda människor och tjuvar.

Källa: Goetia

Andromalius är en bra demon för dig om du har konkurrenter som vill förstöra ditt företag. Andromalius kommer att övervaka över din ekonomiska verksamhet och han är en trygg demon för dig.

 

 

 

 


 

Nekromantisk och demonisk magi:

Demonen Surgat

löser upp hinder

 

 

Detta är sigillet av demonen Surgat från Grimorium Verum.

 

 

Ibland fastnar ekonomiska angelägenheter och du kan inte skjuta igenom oavsett hur hårt du försöker. Demonen Surgat kan hjälpa, eftersom han löser bort hinder. Surgat är naturligtvis under Lucifer.

Men som sagt måste demonerna i Grimorium Verum tas mer på allvar än Goetias demoner. Jag säger inte att demonerna från Goetia är änglar, tvärtom kan de visa sin hemska sida i olyckliga fall (Focalor).

Men demonerna i Grimorium Verum vill ha “mer” betalning från häxan. Det är mycket viktigt att ha ett mycket nära band med Lucifer, men häxan betalar till Lucifer. Denna demon erbjuder ingen hjälp gratis.

 

 

 


 

Nekromantisk och demonisk magi:

slutsatsen om pakter

 

 

Du kan ingå pakter både med de döda och demonerna. Naturligtvis måste betalningar till de döda och till demonerna göras med respekt.

Jag frågas ofta: hur hjälper demoner dig när du ingår pakter med dem? Jag säger: ”Demonerna stöder och ordnar de mest lämpliga omständigheterna, ger inspiration till den klokaste handlingen och ger också drivkraften och modet att leva våra drömmars liv.”

 

 

 


 

Min blogg

Här är min blogg.

Här är mina engelska sidor: Pitchblackcraft