Solens andra pentakel från Clavicula Salomonis: en modern version


 

 

 

 

 


 

Solens andra pentakel från Clavicula Salomonis nyckel kan användas för att tämja solens demoner.

 

 

Solens andra pentakel från Clavicula Salomonis nyckel kan användas för att tämja solens demoner. Sorath är en stolt demon av Solen. Solens demon, Sorath är mycket stolt, liksom Goetia demon Belial.

”Detta pentakel tillhör Solens natur (Tiphareth, härskande planet Sol). Det tjänar till att undertrycka stoltheten och arrogansen hos solens andar, som är helt stolta och arroganta av naturen. ”

– Clavicula Salomonis

 

 

Online har jag hittat flera beskrivningar av Solens andra pentakel och dess användning inom magi. Det sägs att detta pentakel kan användas mot arroganta människor som inte vill ha ditt bästa.

 

 

 


 

Min version av detta pentakel

 

 

Jag har skrivit namnen av de fyra solens änglar på engelska. Jag ritar ut andarnas sigill med hjälp av Golden Dawn Rose Cross lamen. Naturligtvis måste man känna till det hebreiska alfabetet för att kunna läsa texten på kanterna av pentaklerna i Clavicula Salomonis.

 

 

 

Detta är min version av det andra pentaklet av solen från Clavicula Salomonis.

 

 

Du kommer behöva detta pentakel när du gör magi med solens andar. Påverkan av solens andar är mycket kraftfull, och du kan bli väldigt arrogant och envis själv.

Sorath hjälper oss också att se vår omgivning med ett nykter öga! Ditt självförtroende kommer att växa!

 

 

 

Lite inspiration för dig

 

 

Det här är Solens talisman. Den kan göra dig framgångsrik och rik.

 

 

 


 

Solens andra pentakel:

fortsättning

 

 

Detta är Shemeshiels sigill. Solens andra pentakel från Clavicula Salomonis.

 

 

Namnet Shemeshiel skrivs på hebreiska på följande sätt:

שמשיאל

Läs från höger till vänster:

shin

mehm

shin

yod

aleph

lahmed

 

 

 

Detta är Paimoniahs sigill. Solens andra pentakel från Clavicula Salomonis.

 

 

Namnet Paimoniah skrivs på hebreiska på följande sätt:

פּאימוניה

Läs från höger till vänster:

peh

aleph

yod

mehm

vau

nun

yod

heh

 

 

Detta är Rekhodiahs sigill. Solens 2dra pentakel från Clavicula Salomonis.

 

 

 

Namnet Rekhodiah skrivs på hebreiska på följande sätt:

רכודיה

Läs från höger till vänster:

resh

kaph

vau

daleth

yod

heh

 

 

Detta är Malkhiels sigill. Solens 2dra pentakel från Clavicula Salomonis.

 

 

Namnet Malkhiel skrivs på hebreiska på följande sätt:

מלכיאל

Läs från höger till vänster:

mehm

lahmed

kaph

yod

aleph

lahmed

Använd alla fyra sigillen + den centrala skivan i dina ritualer för att kontrollera solens andar. Det är en form av skydd. Ingen skada kommer över dig i fysisk mening.

Men du kan skydda dig själv med hjälp av solens andra pentakel från alltför stark demoniskt inflytande från Sorath om du råkar arbeta med Sorath.

Den här demonens inflytande är tungt och konsekvenserna av ditt beteende under påverkan av Sorath kan chockera dig och din omgivning när du blir arg.

 

 

 

 


 

Min blogg

Här är min blogg.

Här är mina engelska sidor: Pitchblackcraft