Saturnus tredje pentakel och hur det kan hjälpa dig


 

 

 

 

 


 

Saturnus tredje pentakel

 

 

Saturnus tredje pentakel från Clavicula Salomonis bör ritas up ordentligt.

 

 

Saturnus tredje pentakel från Clavicula Salomonis bör ritas up ordentligt innan det används i magi. Jag kommer att beskriva Saturnus 3dje pentakel: genom att översätta de angivna engelska namnen av änglar från Sefira av Binah till hebreiska med hjälp av det hebreiska tangentbordet online.

Dessa änglalika namn finns på kanterna av Saturnus tredje pentakel. Generellt kan man säga att de saturniska pentaklerna används för skydd under en lördag och också under Saturnus timme.

 

 

 Detta är livets träd.
Den tredje Sefira, Binah, styrs av planeten Saturnus.

 

 

 


 

Namnen på änglarna

 

 

Engelska: Angel Omeliel

Hebreiska:  עמליאל

Läs från höger till vänster:

 1. ain
 2. mehm
 3. lahmed
 4. yod
 5. aleph
 6. lahmed

Sigillet av ängeln Omeliel är nedan:

 

 

 

Detta är sigillet av Omeliel som är en del av Saturnus 3dje pentakel.

 

 

Jag har också skapat en video för att berätta om Saturnus 3dje pentakel och hur det kan hjälpa dig att fixa omständigheterna i ditt liv.

 

 

 

 

 

 

English: Angel Anazachia

Hebreiska:  אנצחיה

Läs från höger till vänster:

 1. aleph
 2. nun
 3. Tzah-dee
 4. chet
 5. yod
 6. heh

Sigillet av ängeln Anazachia visas nedan:

 

 

Detta är sigillet av Anazachia som är en del av Saturnus 3dje pentakel.

 

 

I den här videon förklarar jag hur jag ritar min version av Saturnus tredje pentakel.

 

 

 

 

 

 

English: Angel Anachiel

Hebreiska: אנחיאל

Läs från höger till vänster:

 1. aleph
 2. nun
 3. chet
 4. yod
 5. aleph
 6. lahmed

Sigillet av ängeln Anachiel visas nedan:

 

 

Det här är sigillet av Anachiel (3dje pentakel av Saturnus).

 

 

I videon nedan visar jag magi. Jag använder Saturnus 3dje pentakel i denna magi.

 

 

 

 

 

 

English: Angel Arauchiah

Hebreiska:  ארוכיה

Läs från höger till vänster:

 1. aleph
 2. resh
 3. vahv
 4. kaph
 5. yod
 6. heh

Sigillet av ängeln Arauchiah är nedan:

 

 

 

Detta är sigillet av Arauchiah (Saturnus 3dje pentakel).

 

 

Jag avslutar skapandet av min version av det 3dje pentakel genom att tillverka centrala delen.

 

 

 

Det här är centrala delen av den 3dje pentakel av Saturnus.

 

 

 


 

Min blogg

Här är min blogg.

Här är mina engelska sidor: Pitchblackcraft